Skip to content

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az Adatkezelési tájékoztató célja
Flach-Melter Helga egyéni vállalkozó (6900-Makó, Nagycsillag utca 41. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Flach-Melter Helga e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://webtervezde.hu/adatvedelmi-tajekoztato címen.

Flach-Melter Helga e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérem írja meg számomra, és én készséggel megválaszolom kérdéseit.

Flach-Melter Helga e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Flach-Melter Helga e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Flach-Melter Helga e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai
Az info@webtervezde.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Flach-Melter Helga e.v. minden hozzá beérkezett e-mailt az abban megadott személyes adatokkal (névvel, e-mail címmel) együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

Név: Flach-Melter Helga egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 6900 Makó, Nagycsillag utca 41.
Adószáma: 57525028-1-26
Telefonszáma: +36 70 604 0153
E-mail: info@webtervezde.hu
A honlap tárhelyét biztosítja: Rackforest Zrt.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.
Központi telefonszám: +36 1 211 0044

3. A kezelt személyes adatok köre  
3.1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok
Név, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám

3.2. Technikai adatok
Flach-Melter Helga e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
-változatlansága igazolható (adatintegritás);
-a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Flach-Melter Helga ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Flach-Melter Helga e.v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Flach-Melter Helga e.v. az adatkezelés során megőrzi

-a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
-a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
-a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)
3.3.1 A sütik feladata
A 2003. Évi C. Törvény – az elektronikus hírközlésről szóló törvény – 155.§ (4) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy az oldal “cookie”-kat azaz “sütiket” használ.

A sütik:
-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
-megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
-megkönnyítik a weboldal használatát;
-minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a webtervezde weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Webtervezde weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a vállalkozó (Flach-Melter Helga) információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok
Kért adatok: Név, Cégnév, Cím, Telefonszám, E-mail cím. A választott szolgáltatás szabályos számlázásához, valamint fizetés elmaradás esetén a kapcsolatfelvétel miatt elengedhetetlen adatok.

Statisztikai célú egyéb kérdések – nem kötelezőek, termékfejlesztéshez, marketing eszközök finomításához szükségesek.

3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Kért adatok: Név, Cégnév, Cím, E-mail cím, Telefonszám, Melyik szolgáltatás/ok iránt érdeklődsz, Honnan hallottál a webtervezdéről – kötelezően megadandó adatok, a kommunikáció fenntarthatóságáért. Egyéb – nem kötelező, tájékoztató jellegű adatok.

3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok
Kért adatok: Az árajánlatkérő úrlap kitöltésével felém közölt adatok (teljes név, cégnév, e-mail cím, telefonszám).

Az adatközlő az árajánlatkérő űrlapon bejelöltek szerint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben marketing, illetve tájékoztató jellegű leveleket is kaphat, az Adatvédelmi tájékoztatót, és az Általános Szerződési Feltételeket elfogadja.

A hírlevelekről való leiratkozáshoz szükséges leiratkozási link minden hírlevél végén fel van tüntetve, adatmódosítás szintén a hírlevelekben lévő linken keresztül történhet. Az adatközlő e-mailben is kérheti a hírlevélről való leiratkozását az info@webtervezde.hu címen.

4.  A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Megőrzési idő

Hírlevél

Feliratkozók tájékoztatása a webtervezde.hu-n történő fejlesztésekről, újdonságokról. Marketing jellegű tartalmak küldése.

A feliratkozó önkéntes leiratkozásáig

Online ügyintézés

ajánlatkérés, információ-kérés a levélíró részéről

max. 2 év

5.  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Flach-Melter Helga e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Flach-Melter Helga e.v. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
-Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
-évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
-évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
-évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
-évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6.  Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni Velem.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket a www.webtervezde.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható.

Az adathoz kizárólag a honlap tulajdonosa (Flach-Melter Helga) fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Google Analytics
A jelen weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) által biztosított webelemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett „sütiket” („cookies”) használ, vagyis a számítógépeden tárolt olyan szövegfájlokat, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogyan használja a látogató a weboldalt. A jelen weboldal használatára vonatkozó – a süti által generált – információk (beleértve az Ön IP-címét is) átadásra kerülnek a Google egyik (Egyesült Államokban található) szerverére, és ott tárolódnak. A Google ezt az információt arra használja fel, hogy elemezze, hogyan használja az adott látogató a weboldalt, jelentéseket állítson össze a weboldalon zajló tevékenységekről a weboldal üzemeltetői számára, illetve további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson. A Google adott esetben átadhatja ezeket az információkat harmadik félnek is, ha ezt jogszabály írja elő, vagy amennyiben harmadik fél dolgozza fel az adatokat a Google megbízásából. A Google semmilyen körülmények között sem kapcsolja a felhasználó IP címét a Google által elmentett egyéb adatokhoz. A böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható a sütik telepítése; azonban ennek eredményeképpen esetleg nem lesz képes teljes mértékben kihasználni a jelen weboldal valamennyi funkcióját az adott látogató. Honlapunk használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google által  begyűjtött adatok a fent leírt módon és célból feldolgozásra kerüljenek.
Jövőbeli hatállyal bármikor kifogás emelhető az ellen, hogy a Google Analytics begyűjtse és tárolja adatait. Ehhez beszerezhető és ahasználhatóa böngészőhöz való deaktiváló kiegészítő alkalmazás.

Google Analytics:
Google Inc., Mountain View, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy/update
(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez)

Google Ads
A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat a Google Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy a Google Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

Hotjar:
A „Hotjar nevű” online programok használja az adatkezelő, annak keretein belül igénybe veszi hőtérképes teszt szolgáltatását. A hőtérképes teszt információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.
További információ, valamint a Hotjar adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el.

Facebook:
Oldalamon a Facebook oldalamra mutató gomb is található. Ennek a gombnak a használatával a Facebook hozzárendeli Facebook felhasználói oldalhoz a jelen honlap meglátogatásának tényét.
Amennyiben ezt el szeretné kerülni, úgy a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkezni a Facebook-ról.

Facebook pixel:
A Facebook pixel, más néven Facebook-képpont egy, a weboldal forráskódjában elhelyezett kódrészlet, amely adatokat  szolgáltat a weboldalra Látogatók tevékenységeiről.  A kódrészlet az adatok szolgáltatásával segíti a Vállalkozót a hirdetések optimalizálásában, és azok eredményességének mérésében.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információról a következő oldalon olvashat: http://wwww.facebook.com/about/privacy

Instagram oldal:
Oldalamon az Instagram oldalamra mutató gomb is található. Ennek a gombnak a használatával az Instagram hozzárendeli Instagram felhasználói oldalhoz a jelen honlap meglátogatásának tényét.
Amennyiben ezt el szeretné kerülni, úgy a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkezni az Instagram-ról.
Az Instagram részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információról a következő oldalon olvashat.

Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

8.  Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog
Flach-Melter Helga e.v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Flach-Melter Helga e.v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Flach-Melter Helga e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
-személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
-az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
-a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére Flach-Melter Helga e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
-az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
-Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
-Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
-Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
-Telefon: 0613911400
-Fax: 0613911410
-E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
-Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Flach-Melter Helga e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

info@webtervezde.hu | Copyright © 2024 Webtervezde Minden jog fenntartva! |